SRPSKI‎ > ‎

LINIJE ZA PELETIRANJE


Preduzeće Agromercator DOO vrši uvoz, montažu i servis linija  za
peletiranje  biomase  (slama,  seno,  ljuske,   pleva,   piljevina   ili
strugotina  iz  drvarske  industrije...)  proizvođača  ProPelety   na
području    Srbije,   Hrvatske,    Bosne i Hercegovine,   Crne Gore,
Makedonije i Slovenije. U  ponudi  imamo   linije   STANDARD   (za
peletiranje  biomase iz biljne  proizvodnje),  WOOD (za peletiranje
piljevine ili strugotina iz drvarske industrije) i linije STANDARD PLUS
koje  mogu  da  se  koriste  kao  za  peletiranje  biomase  iz  biljne
proizvodnje tako i za peletiranje biomase iz drvarske industrije.


             Proizvodna linija STANDARD >>>                        Proizvodna linija WOOD >>>
                                        


O AGROPELETU


Agropelet   je  nova   vrsta   goriva   koje   spada   u   kategoriju biomase   toplotne  vrednosti  na  nivou  uglja.   U  poređenju  sa sirovom  biomasom,  agropelet  se  preferira  zbog izrazito manjeg obima  (čak 10x).  Proizvoden  je  iz  isključivo prirodnih materijala bez  aditiva,  gde  je  vezivo  prirodno  organsko jedinjenje, lignin, sadržan u ćelijskoj strukturi biljaka.

Proizvodnja  se  zasniva  na  kompresiji suvih biljaka (slama, seno, i  slično)  usitnjenih  na  finu  frakciju,  u  granule  prečnika  6,  8 i  12 mm  i  dužine  20–40 mm.  Ove  granule  su veoma  koncentrovan  ogrevni materijal jedinice težine  1,4 kg/dm3  (teže  i  gušće  od  drveta).   Imaju   izuzetne  karakteristike  pre  svega  pri sagorevanju  u automatskim kotlovima, jer omogućavaju laku manipulaciju, automatsko doziranje i dugoročnu efikasnost kotla uz minimalne troškove održavanja.

Mogućnost  skladištenja,  pakovanja  i  transporta je čak i za male potrošače izrazito povoljnija u odnosu  na  drva  i  ugalj.  Pored  toga,  pelet  ima značajno niži procenat otpada čvrstih čestica (5-10x u odnosu na ugalj), produkuje manje isparenja i čistiji je.

Pogodan za kotlove

  • u elektranama
  • gradskim toplanama
  • u pećima za spaljivanje biomase
  • u industrijskim preduzećima
  • u domaćinstvima


Ekonomija upotrebe agropeleta kao goriva

Energetska efikasnost - agropelet se može koristiti u standardnim kotlovima, kao dodatak uglju. Ipak,najbolja je upotreba u kotlovima sa automatizovanim radom i kontrolom sagorevanja, gde efikasnost sagorevanja dostiže čak 90 %. Kaloričnost je slična kao kod mrkog uglja, cena je veoma blizu cene uglja (prema kvalitetu, tipu pakovanja, transportu, i slično).

AgropeletMrki ugalj
Sadržaj sumpora0,12 %2-3 %
Toplotna vrednost12-18 MJ/kg12-17 MJ/kg
Zapreminska masa800 kg/m3700 kg/m3
Sadržaj pepela3-7 %
10-30 %

Prednosti

Agropelet omogućava automatizovan i programabilan rad kotla.

Stabilnost  cene   -   postoji  realna  osnova  za  stabilnost  cene,  jer  sirovine  za  proizvodnju agropeleta  je  dovoljno  i  ne  poskupljuje  je  ni  transportna  udaljenost,  jer se uglavnom radi o lokalnim resursima.

Subvencije za potrošače agropeleta  -  u EU države omogućavaju subvencije čak do 50% (maximalno 2.500,- Eura) za kotlove na biomasu (drva, drvena piljevina, pelet), za ekološki štedljive načine grejanja i za grejanje vode u stanovima i porodičnim kućama pomoću biomase. 

Izuzeće iz emisionih limita CO2 - firme koje koriste agropelet za grejanje ne moraju pratiti emisione limite i obratno,mogu trgovati emisionim limitima.


AGROMERCATOR na Facebooku

Molimo da razmislite o životnoj sredini pre štampanja ove web stranice
Please consider the environment before printing this web page

Vreme i kursna lista

Није могуће пронаћи URL спецификације гаџета

Agromercator na LinkedIn