SRPSKI‎ > ‎LINIJE ZA PELETIRANJE‎ > ‎

STANDARD


Linija za peletiranje Pro Pelety 700/1000/1400 STANDARD


Namenjena  je za efikasnu preradu  biomase  (slama, seno, ljuske, pleva    i    slično)   iz    žitarica,   uljarica,   mahunarki,   trava  i energetskog bilja u kvalitetno gorivo u formi agropeleta.

Ulazna  sirovina mogu biti valjkaste bale prečnika max.150 cm ili kockaste bale preseka max.150x150 cm, alternativno je moguće koristiti nebaliranu sirovinu. Vlaga ulazne sirovine je do 14 %. Pri većoj vlažnosti sirovine, linija mora biti dopunjena procesom sušenja.


Osnovni koncept linije podrazumeva pakovanje izlaznog  peleta u pakovanja   velikog obima – u  tzv.  big-bag  ili  kontejnere.  Rad celokupne  opreme  je kontinuiran. Upravljanje linijom objedinjeno je  jednim  kontrolnim  pultom.  Predviđeno  je  da linijom upravlja jedan  radnik  obučen  za ovu  manipulaciju – dovod bala, izmena big-bagova i slično.
Sastav linije:

 • Ulazni transporter za pripremu bala
 • Separator
 • Mlin
 • Pneumatski transport do međurezervoara-silosa
 • Međurezervoar-silos sa filtracijom prašine
 • Uređaj za doziranje – pužasti transporter do prese
 • Presa
 • Ekstraktor isparenja i prašine
 • Vibracioni transporter
 • Transporter za hlađenje
 • Držač big-baga
 • Kontrolni pult
 • Razvodna kutija sa kompletnom kontrolom linije

Moguća proširenja na osnovu specifičnih potreba kupaca:

 • Rezervoar i pužasti transporter za primese
 • Sušara
 • Transporter nebalirane slame i slično

Za specijalnu upotrebu, liniju je moguće modifikovati za druge svrhe i drugu sirovinu.

 
  
  
  

AGROMERCATOR na Facebooku

Molimo da razmislite o životnoj sredini pre štampanja ove web stranice
Please consider the environment before printing this web page

Vreme i kursna lista

Није могуће пронаћи URL спецификације гаџета

Agromercator na LinkedIn