SRPSKI‎ > ‎LINIJE ZA PELETIRANJE‎ > ‎

WOOD


Linija za peletiranje Pro Pelety 500/1000 WOOD


Ulazna sirovina:

Piljevina  ili  strugotina  (otpad  pri  sečenju  ili  hoblovanju  suvog   drveta).   U   slučaju    veće vlažnosti,  potrebno  je  ulaznu  sirovinu  osušiti  na  cca 14%  ulazne  vlažnosti.

Izlazni proizvod - Pelet:

 • Granule prečnika 6-14 mm (zavisno od matrice) dužine 1-3x prečnik, bez hemijskih aditiva, sa visokim stepenom sabijanja
 • Rinfuz ili u big-bagovima  
  

Osnovni delovi linije:

 • Ulazni levak sa transporterom
 • Mlin
 • Pneumatski transport
 • Međurezervoar-silos sa filtracijom prašine
 • Uređaj za doziranje – pužasti transporter do prese
 • Presa
 • Ekstraktor isparenja i prašine
 • Vibracioni transporter za čišćenje
 • Transporter za hlađenje
 • Držač big-baga
 • Kontrolni pult i električni razvodnik

Moguća proširenja na osnovu specifičnih potreba kupaca:

 • Transporteri konkretnih karakteristika, sušara, mešanje ulaznih sirovina, linija za pakovanje, druge vrste silosa i slično.
AGROMERCATOR na Facebooku

Molimo da razmislite o životnoj sredini pre štampanja ove web stranice
Please consider the environment before printing this web page

Vreme i kursna lista

Није могуће пронаћи URL спецификације гаџета

Agromercator na LinkedIn