Rasprskivači (dizne)


 ponudi  imamo  široku  paletu  rasprskivača  (dizni)  Američkog  proizvođača  TeeJet  Technologies  i  Nemačkog proizvođača Agrotop GmbH, koje mogu da zadovolje sve Vaše potrebe i uštede Vaš novac.
        Iz ponude izdvajamo:

XR TeeJet                                                                                                                                                  

XR TeeJet su standardni rasprskivači,  koji  ispunjavaju  osnovne   potrebe   za
aplikaciju  pesticida. Pogodni su  za aplikaciju pesticida  za  mirnog  vremena,
bez  vetra i  u slučaju  da  su  za danu situaciju pogodne sitne kapi. Radni vek ovih rasprskivača, dokazan testiranjima, je cca 3.000 ha.
- varijante: plastične, keramičke
- ugao mlaza: 110°

AIXR TeeJet                                                                                                                                              

Rasprskivači AIXR  su  rasprskivači  protiv  zanošenja. To  u   praksi   znači da
prskaju  kao i normalni  rasprskivači  ali  kod  vetrovitog vremena ne morate da
prekidate   prskanje.  Zahvaljujući   usisavanju   vazduha  menjaju  se  osobine
prskajuće  tečnosti  koja sa brzinom dobija još jednu sposobnost, zahvaljujući kojoj kapi ne klize sa listova tretiranih useva. Zahvanjujući ovim rasprskivačima
moguće je vršiti prskanje i po vetru do brzine vetra 7 m/s.
Osnovne karakteristike:
                                                            - ukupna dužina rasprskivača 22 mm
                                                            - širina rasprskivača 8 mm
                                                            - izlaz za tečnost lako dostupan u slučaju začepljenja
                                                            - sastoji se od dva dela i lako se rasklapa
                                                            - radni pritisak od 1,5 do 6 atm
                                                            - najjeftinije rešenje za zaštitu bilja kod vetrovitog vremena
                                                            - radni vek, dokazan testiranjima, je cca 3.000 ha


TurboDrop Agrotop                                                                                                                                
Osobine  ovih  rasprskivača  oceniće  svako  kome  je  stalo  do  kvalitetnog prskanja po vetru. Prskanje uz pomoć
rasprskivača  TurboDrop  je moguće i po vetru brzine 9 m/s a time dobijate više vremena za obavljanje prskanja, jer
prskanje po vetru uz pomoć običnih rasprskivača nije moguće. 

Rasprskivači  TurboDrop  će  Vam  pomoći da povećate  broj  dana, kada  je  moguće izvršiti efikasnu zaštitu protiv
bolesti  i  štetočina, smanjuju  zanošenje pesticida u okolinu, omogućiće Vam da smanjite utrošak vode i pesticida
na minimum koji je odredio proizvođač pesticida sa stopostotnom efikasnošću. 

Sve  ovo je moguće  zahvaljujući  vazduhu koji se u TurboDrop usisava  bočnim otvorom, gde se meša sa tečnošću
i gotova  smeša tečnosti  sa mehurićima  vazduha izlazi velikom brzinom na površinu koja se prska. Ove kapi vetar
manje  zanosi a pouzdano  dotiču  do ciljane površine. Po padu na površinu lista ne odskaču, kao što je slučaj kod
običnih kapi, ali se razlivaju po površini lista.

Deset najvećih prednosti rasprskivača TurboDrop:
  1. Izvanredno smanjenje uticaja vetra. Minimalno zanošenje, odparavanje; za prskalicom se ne stvara magla.
  2. Bolja pokrivenost. Kapi napunjene vazduhom, slične peni, lakše pokrivaju usev.
  3. Bolja penetracija tečnosti u usev - zahvaljujući velikoj brzini i veličini kapi.
  4. Manji utrošak vode. Kapi  pune  vazduha  imaju  cca 2x veću  površinu u odnosu  na  vlastitu  masu,  zato je moguće smanjenje utroška vode bez uticaja na kvalitet prskanja.
  5. Vidljiva  pokrivenost.  Prema  utrošku vode i pesticida, kod prskanja se formirju čestice pene, koje određeno vreme ostaju vidljive na površini listova.
  6. Manji rizik od spiranja. Kapi koje se dobijaju  korišćenjem rasprskivača TurboDrop su lake i kod pada na list ne odskaču, već se razlivaju po listu.
  7. Viša  radna  brzina kod  prskanja.  Sa  rasprskivačima  TurboDrop  se  koristi  veći  radni  pritisak  kao  kod standardnih rasprskivača, što omogućava veće radne brzine i veći učinak prskalice.
  8. Mogućnost korišćenja sa različitim radnim pritiskom. Rasprskivače TurboDrop je moguće koristiti sa radnim pritiskom od 3-10 atm, bez rizika zanošenja vetrom, ili habanja dizni.
  9. Dugi radni vek. Unutrašnji i spoljašnji  rasprskivač su  izrađeni od specijalnog otpornog materijala. Radni vek potvrđen testiranjem je cca 15 000 ha.
  10. Univerzalnost primene. Mogućnost primene na atomizere, prskalice svih proizvođača, nove i stare.


Avi Twin                                                                                                                                                     
Namena:
    - Za sve vrste prskanja (sistemična i kontaktna prskanja)
    - Napravljen tako da se može koristiti na raznim radnim pritiscima (3-7 bar)

Glavne karakteristike:
    - Dupli ALBUZ keramički otvor obezbeđuje visoku preciznost i pokrivenost.
    - Dva odbojna rasprskivača sa uglom rasprskivanja od 110°
    - Kompatibilan sa svim  maticama  rasprskivača, koje  imaju  iste dimenzije
      kao tip ALBUZ APE/AVI (dimenzije 11 mm)

Preporučeni radni pritisak:
    - Od 3 do 7 bara
Specifične karakteristike:
        - Ugao mlaza poboljšava penetraciju tečnosti u vegetaciju.
        - Prskanje sa usisavanjem vazduha (difuzni sistem): prilikom prskanja se formiraju velike kapi, koje sadrže
          vazduh, kapi ne formiraju mlaz, jer prilikom kontakta sa biljkom dolazi do razbijanja na manje kapljice.
        - Zabranjuje zanošenje, odlična pokrivenost prskanog zemljišta.
        - Dupli otvor za usisavanje vazduha
        - Optimalni dizajn rasprskivača (dužina 28 mm) prilagođen svim držačima rasprskivača.
        - Kompatibilan sa svim pumpama za prskalice

AGROMERCATOR na Facebooku

Molimo da razmislite o životnoj sredini pre štampanja ove web stranice
Please consider the environment before printing this web page

Vreme i kursna lista

Није могуће пронаћи URL спецификације гаџета

Agromercator na LinkedIn