KOOPERACIJA

Ugovaranje poljoprivredne proizvodnje:

Svake godine vršimo ugovaranje poljoprivredne proizvodnje sa individualnim poljoprivrednim proizvođačima za sledeće kulture:

  • soju

  • pšenicu

  • kukuruz

Kooperantima obezbeđujemo po povoljnim paritetima ili na odloženo plaćanje do žetve sav potreban repromaterijal:

  • semensku robu

  • veštačka đubriva

  • folijarna đubriva

  • mikrobiološka đubriva

  • sredstva za zaštitu bilja

Molimo da razmislite o životnoj sredini pre štampanja ove web stranice

Please consider the environment before printing this web page