LINIJE ZA PELETIRANJE

Preduzeće Agromercator DOO vrši uvoz, montažu i servis linija za

peletiranje biomase (slama, seno, ljuske, pleva, piljevina ili

strugotina iz drvarske industrije...) proizvođača ProPelety na

području Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore,

Makedonije i Slovenije. U ponudi imamo linije STANDARD (za

peletiranje biomase iz biljne proizvodnje), WOOD (za peletiranje

piljevine ili strugotina iz drvarske industrije) i linije STANDARD PLUS

koje mogu da se koriste kao za peletiranje biomase iz biljne

proizvodnje tako i za peletiranje biomase iz drvarske industrije.

Proizvodna linija STANDARD >>> Proizvodna linija WOOD >>>

O AGROPELETU

Agropelet je nova vrsta goriva koje spada u kategoriju biomase toplotne vrednosti na nivou uglja. U poređenju sa sirovom biomasom, agropelet se preferira zbog izrazito manjeg obima (čak 10x). Proizvoden je iz isključivo prirodnih materijala bez aditiva, gde je vezivo prirodno organsko jedinjenje, lignin, sadržan u ćelijskoj strukturi biljaka.

Proizvodnja se zasniva na kompresiji suvih biljaka (slama, seno, i slično) usitnjenih na finu frakciju, u granule prečnika 6, 8 i 12 mm i dužine 20–40 mm. Ove granule su veoma koncentrovan ogrevni materijal jedinice težine 1,4 kg/dm3 (teže i gušće od drveta). Imaju izuzetne karakteristike pre svega pri sagorevanju u automatskim kotlovima, jer omogućavaju laku manipulaciju, automatsko doziranje i dugoročnu efikasnost kotla uz minimalne troškove održavanja.

Mogućnost skladištenja, pakovanja i transporta je čak i za male potrošače izrazito povoljnija u odnosu na drva i ugalj. Pored toga, pelet ima značajno niži procenat otpada čvrstih čestica (5-10x u odnosu na ugalj), produkuje manje isparenja i čistiji je.

Pogodan za kotlove

  • u elektranama

  • u gradskim toplanama

  • u pećima za spaljivanje biomase

  • u industrijskim preduzećima

  • u domaćinstvima

Ekonomija upotrebe agropeleta kao goriva

Energetska efikasnost - agropelet se može koristiti u standardnim kotlovima, kao dodatak uglju. Ipak,najbolja je upotreba u kotlovima sa automatizovanim radom i kontrolom sagorevanja, gde efikasnost sagorevanja dostiže čak 90 %. Kaloričnost je slična kao kod mrkog uglja, cena je veoma blizu cene uglja (prema kvalitetu, tipu pakovanja, transportu, i slično).

Prednosti

Agropelet omogućava automatizovan i programabilan rad kotla.

Stabilnost cene - postoji realna osnova za stabilnost cene, jer sirovine za proizvodnju agropeleta je dovoljno i ne poskupljuje je ni transportna udaljenost, jer se uglavnom radi o lokalnim resursima.

Subvencije za potrošače agropeleta - u EU države omogućavaju subvencije čak do 50% (maximalno 2.500,- Eura) za kotlove na biomasu (drva, drvena piljevina, pelet), za ekološki štedljive načine grejanja i za grejanje vode u stanovima i porodičnim kućama pomoću biomase.

Izuzeće iz emisionih limita CO2 - firme koje koriste agropelet za grejanje ne moraju pratiti emisione limite i obratno,mogu trgovati emisionim limitima.

Molimo da razmislite o životnoj sredini pre štampanja ove web stranice

Please consider the environment before printing this web page