Registracija za seminar

Preduzeće AGROMERCATOR u saradnji sa partnerima

AGRIPON Slovačka republika, ProPelety Češka republika,

Nacionalnom asocijacijom za biomasu SERBIO, ProCredit Bank

i proizvođačima kotlova na agropelete MBS Smederevo

Vas pozivaju na besplatni stručni seminar na temu:

Alternativno korišćenje otpada i ostataka iz biljne proizvodnje

za ekonomski opravdanu proizvodnju agropeleta

i njihova upotreba u Republici Srbiji

  • efikasna prerada suve biomase (slama, seno, ljuske) od žitarica, uljarica, mahunarki i travi

  • ekonomski i tehnički aspekti proizvodnje agropeleta i njihova upotreba kao goriva

  • predstavljanje gređevinski nezahtevne automatske proizvodne linije u praksi

Seminar je predviđen za:

srednje velika poljoprivredna gazdinstva, proizvođače žitarica, uljarica i grahorica, predstavnike poljoprivrednih preduzeća, farmi i zadruga fokusiranih na biljnu proizvodnju

Seminar se bavi činjenicama:

  • U poljoprivredi redovno ima biljnih ostataka koje je moguće energetski efikasno iskoristiti

  • Zalihe fosilnih goriva su ograničene a cene im stalno rastu

  • Širom sveta se traži veći udeo goriva iz obnovljivih izvora energije

Proizvodnja i sagorevanje agropeleta od brzo obnovljivih izvora energije je ekonomski opravdana aktivnost, koja ima značajan prinos u poljoprivredi Srbije

Program seminara:

Datum i mesto održavanja seminara:

13.03.2013 – Kisač (opština Novi Sad), Srbija

GPS: N 45 20.909 E 19 43.531

sala Slovačkog narodnog doma, ul. Slovačka 47, Kisač

Učešće na seminaru je besplatno

Ukoliko ste zainteresovani registrujte se na vreme!!! Hvala.

Registraciju za učešće na seminaru možete izvršiti na www.propelety.cz ili www.agromercator-kisac.com

putem telefona +381 21 828 609

i putem faxa +381 21 828 609

Organizuje:

Agromercator DOO

Dr. J. Gombara 54

Kisač, Srbija

www.agromercator-kisac.com

Registracija na:

Pelety s.r.o.

Strojirenska 341/16

Žđar nad Sazavou, Češka

www.propelety.cz

P Molimo da razmislite o životnoj sredini pre štampanja ove web stranice

P Please consider the environment before printing this web page