WOOD

Linija za peletiranje Pro Pelety 500/1000 WOOD

Ulazna sirovina:

Piljevina ili strugotina (otpad pri sečenju ili hoblovanju suvog drveta). U slučaju veće vlažnosti, potrebno je ulaznu sirovinu osušiti na cca 14% ulazne vlažnosti.

Izlazni proizvod - Pelet:

 • Granule prečnika 6-14 mm (zavisno od matrice) dužine 1-3x prečnik, bez hemijskih aditiva, sa visokim stepenom sabijanja

 • Rinfuz ili u big-bagovima

Osnovni delovi linije:

 • Ulazni levak sa transporterom

 • Mlin

 • Pneumatski transport

 • Međurezervoar-silos sa filtracijom prašine

 • Uređaj za doziranje – pužasti transporter do prese

 • Presa

 • Ekstraktor isparenja i prašine

 • Vibracioni transporter za čišćenje

 • Transporter za hlađenje

 • Držač big-baga

 • Kontrolni pult i električni razvodnik

Moguća proširenja na osnovu specifičnih potreba kupaca:

 • Transporteri konkretnih karakteristika, sušara, mešanje ulaznih sirovina, linija za pakovanje, druge vrste silosa i slično.

P Molimo da razmislite o životnoj sredini pre štampanja ove web stranice

P Please consider the environment before printing this web page