Karakteristike

Karakteristike linije za peletiranje

Pro Pelety 500/1000 WOOD

Osnovne tehničke karakteristike:

- Kapacitet cca do 500 / 1000 kg/h - drvenih piljevina ili strugotina pri vlažnosti do 14%

- Kapacitet pre svega zavisi od osobina ulazne sirovine

- Snaga: 90 / 162 kW

- Minimalna površina prostora: 60 m2 (max. visina silosa 6,3 m)

- Ukupna težina: 7 / 9 tona

Koncepcija i karakteristike linije:

  • Snažna kompaktna celina - od uvođenja sirovine sve do skladištenja peleta, izbalansirane dimenzije i usklađene performanse celokupne tehnološke opreme.

  • Automatizacija upravljanja, kontrole, mogućnost dijagnostike pogona.

  • Mogućnost iskorišćenja postojeće mehanizacije kupca.

  • Puna uposlenost jednog čoveka po smeni.

  • Građevinski nezahtevna, pogodna za postojeću infrastrukturu objekata na poljoprivrednim gazdinstvima – zahteva površinu od 60m2, mala težina svih uređaja, dovod el. energije do 100/160kW, snaga pojedinih uređaja u granicama uobičajenih razvodnika,sopstveni električni razvodnik.

  • Mogućnost izmena i prilagođavanja prema karakteristikama objekta.

  • Mogućnost izmena linije na osnovu specifičnih zahteva kupca.

P Molimo da razmislite o životnoj sredini pre štampanja ove web stranice

P Please consider the environment before printing this web page