Isporuka i montaža

Isporuka i montaža tehnologije vrši se prema ugovorom dogovorenom harmonogramu – tipično u sledećim etapama:

  • proizvodnja i obezbeđivanje podisporuke prema projektu

  • uspostavljanje tehnologije prema projektu

  • montaža transportnih puteva

  • elektroinstalacije

  • simulacija funkcionalnosti pojednih sekcija

  • testiranje cele tehnologije u smislu zahteva po pitanju kapaciteta

  • pregled elektroinstalacija i kontrolnog sistema

  • probni rad i predaja operativnog iskustva

P Molimo da razmislite o životnoj sredini pre štampanja ove web stranice

P Please consider the environment before printing this web page