Potencijal korišćenja

Potencijal korišćenja i ekonomija linije

Linija za peletiranje Pro Pelety je pre svega predviđena za srednje i velike poljoprivrednike, fokusirane na biljnu proizvodnju. Linija je u potpunosti automatska zbog pretpostavke da će njom upravljati jedan čovek i omogućava da se ukoliko je to potrebno iskoristi već postojeća mehanizacija koja je korišćena u druge svrhe.

Kapacitet linije odabran je s osvrtom na:

  • minimalizaciju troškova transporta – očekuje se snabdevanje iz okruga poluprečnika 5–10 km pri iskorišćenju 50% proizvedene slame u ovoj oblasti.

  • dovoljnu ekonomsku rentabilnost – podrazumeva 100% eksploataciju tokom cele godine u jednoj ili u dve smene.

  • godišnji kapacitet linije pri radu u dve smene je cca 2000 tona agropeleta tj.,omogućava zaradu od oko 200.000 – 250.000 Eura, vodeći se prodajnim cenama iz 2011.

Za investicioni projekat izgradnje linije može se dobiti i do 60% doprinosa iz strukturnih fondova.

U saradnji sa Pro Pelety s.r.o. pored isporuke linije obezbeđujemo i izradu projektne dokumentacije, tehničke konsultacije, savetovanja i izradu projekata za dobijanje granta.

P Molimo da razmislite o životnoj sredini pre štampanja ove web stranice

P Please consider the environment before printing this web page